Strojni park

Naše podjetje razpolaga s 1086 kvadratnimi metri proizvodnje površine, na kateri razpolagamo s spodnjimi obdelovalnimi stroji